Ống & phụ kiện

hướng dẫn kết nối

thông tin liên hệ
Văn phòng
- 03213 940 683

Mr. Nguyễn
Hotline - 0915 171 358

Chia sẻ lên:
Áp suất làm việc tối đa cho phép

Áp suất làm việc tối đa cho phép

Mô tả chi tiết

 

Áp suất làm việc tối đa cho phép

- Áp suất làm việc là áp suất tối đa cho phép đối với nhiệt độ của nước lên đến 450C

- Áp suất làm việc được tính theo công thức 1:

 Plv= K x PN

       * Plv : Áp suất làm việc.

       * PN : Áp suất danh nghĩa.

       * K : Hệ số giảm áp đối với nhiệt độ.(Đối với ống HDPE: K được xác định như bảng 1b hoặc hình 1b).

1. K đối với ống HDPE .

Nhit đc 0C

H s gim áp, K

0 < t =< 20

1,00

20< t  =< 25

0,90

25< t  =< 30

0,81

30< t  =< 35

0,72

35< t  =< 40

0,63

2. Biểu đồ K đối với ống HDPE.

       Lưu ý : Khi cần chính xác hơn, K có thể được chọn theo.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Áp suất làm việc tối đa cho phép
Áp suất làm việc tối đa cho phép