Ống & phụ kiện

hướng dẫn kết nối

thông tin liên hệ
Văn phòng
- 03213 940 683

Mr. Nguyễn
Hotline - 0915 171 358

phụ kiện HDPE vặn ren

Cút ren trong
Cút ren trong
Măng sông
Măng sông
Măng sông mặt bích
Măng sông mặt bích
Măng sông ren ngoài
Măng sông ren ngoài
Măng sông ren trong
Măng sông ren trong
Nút bịt
Nút bịt
Côn thu
Côn thu
Cút đều HDPE vặn ren
Cút đều HDPE vặn ren
Cút ren ngoài
Cút ren ngoài
Tê đều
Tê đều
Tê ren ngoài
Tê ren ngoài
Tê ren trong
Tê ren trong
Tê thu
Tê thu
Van rắc co HDPE
Van rắc co HDPE
Đai khởi thủy HDPE
Đai khởi thủy HDPE